• kültür
  • Manifestomuzun ana omurgasını oluşturan 360°
   kalite kültürünü kurulduğumuz günden bu yana
   tüm iş süreçlerimizin değeri olarak tanımladık.
   360° kaliteyi ulaşılması gereken bir hedef yerine
   sürekli geliştirilen bir süreç olarak görüyor ve
   çalışanlarımızla birlikte bu süreci kurumumuzda
   gelenek haline getiriyoruz. Mem Tekstil'in farkı ürün,
   hizmet ve ilişki kalitesini bir kültüre dönüştürmesinde
   yatmaktadır.
 • Copyright © MEM TEXTILE 2013