Ar-Ge

Ar-Ge

MEM TEKSTİL AR-GE Merkezi, katma değeri yüksek yeni ürünler, ekolojik ve sürdürülebilir üretim teknikleri, ileri üretim teknolojileri öncelikli olmak üzere tekstil alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak konularda Ar-Ge faaliyetleri yürütülmektedir.


2023 Yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezi 


Konusunda uzman,  alanında deneyimli 25 kişilik Ar-Ge ekibi 


1 Tescilli Patent 2 Patent Başvurusu


Yeni ürün geliştirme


Süreç İyileştirme 


Verimlilik arttırıcı 


Sürdürülebilir proje çalışmalarıyla 


Ulusal ve Uluslararası İşbirlikleriyle gerçekleştirdiği Projelerle Ar-Ge zincirini genişletmektedir.